Επωνυμία Εταιρίας * (Υποχρεωτικό)

Όνομα *

Επωνυμο *

Διεύθυνση *

Ταχ. Κώδικας *

Χώρα *

Πόλη *

Τηλέφωνο*

Κινητό Τηλέφωνο

Το email σας *

Δικτυακός Τόπος (Ιστοσελίδα)

Θέση στην Εταιρία

Ιδιότητα

Άλλη ιδιότητα, παρακαλώ διευκρινίστε:

Παρατηρήσεις - Κείμενο

Προγραμματισμός

Σε πιo στάδιο βρίσκονται τα σχέδια σας για την ενοικίαση ενός παγοδρομίου?

Άλλο, παρακαλώ διευκρινίστε:

Τι διαστάσεις θέλετε να έχει το παγοδρόμιο που επιθυμείτε να ενοικιάσετε?

Μεγαλύτερο, παρακαλώ προσδιορίστε:

Ποιά εποχή του χρόνου και για πόσες εβδομάδες θέλετε να ενοικιάσετε το παγοδρόμιο?

Εποχή:

Έτος:

Αριθμός Εβδομάδων:

Σε ποιά πόλη σχεδιάζετε να εγκαταστήσετε το παγοδρόμιο?

Σε ποιό χώρο σχεδιάζετε να εγκαταστήσετε το παγοδρόμιο?

Εμπειρία

Έχετε προηγούμενη εμπειρία στην ενοικίαση ενός παγοδρομίου?

Άλλο, παρακαλώ διευκρινίστε:

Αίτηση Ενοικίασης

Για μία φορά ή για πολλά συνεχόμενα έτη?

Εφόσον για πολλαπλά έτη, ενημερώστε πόσα έτη

captcha